SUND VIRKSOMHED

Få overblik, viden og retning på virksomhedens sundhed og stress.

Egnite har stor erfaring i at lave sundheds-tjek og stress- samt trivsel-analyser i danske virksomheder.

Cardion 360 graders sundheds-profil giver et unikt overblik og indsigt for både medarbejdere og for virksomheden.

Vi er alle lægeeksamineret til at foretage udførelse af Cardion 360 graders sundheds-profil som sammen med vores sparring og rådgivning skaber overblikket over behovet for en eventuel indsats, på kort eller lang sigt.

Med Cardion får man et unikt indblik i sin egen sundhedstilstand. Vi vil her bruge sundhedsprofilen som et afsæt til at få overblik og motivation til gradvis forandring og opleve forbedring af egen sundhed.

Cardion testen er evidensbaseret ud fra Sundhedsstyrelsens KRAMS faktorer, Bo Netter Strøm (stress) og WHO5 trivsel

Medarbejderen får udleveret en testkode og udfylder Cardion sundhedsprofilen hjemme.

Medarbejderen får personlig feedback på testen. Dels i form af Cardionhjulet, dels en skriftlig feedback over stærke områder og områder, hvor der er god mulighed for forbedring.

Virksomheden får et anonymiseret 360 graders overblik på medarbejdernes generelle sundhed.

Dette kan vi guide virksomheden og jeres medarbejdere til sunde indsatser og forandringer.

STRESS

Få viden og værktøjer, så du kan håndtere stress

HÅNDTERING AF STRESS I VIRKSOMHEDEN

Vi hjælper virksomhedens ledelse med at forebygge og håndtere stress i virksomheden. Opgaven med at forebygge og håndtere stress lander oftest på ledelsens bord. Vi klæder ledelsen på til at håndtere opgaven. Hvis en medarbejder føler det er svært at slå til på jobbet, kan samtalen med lederen bliver afgørende for, om det ender med en stress sygemelding.

Er enten du, en kollega eller en af dine medarbejdere ramt af stress. Eller ønsker du at forebygge stress enten som person eller organisation – så kan vi hjælpe dig.

 

Stress kan arbejdes med på to niveauer

Organisationsniveau

Her er det som er i fokus hvilken kultur er der er i organisationen og hvilke vilkår er tilbydes – fremmer det stress eller forebygger det stress. Megen forskning, inden for stress, peger på at det er her de grundlæggende udfordringer ligger. Den kultur vi som samfund og i vores virksomheder i den vestlige verden har opbygget er roden til det høje stress niveau i samfundet og på arbejdspladserne. Det betyder at der her er meget at hente hvis man som virksomhed er villig til at gå ind i hvilke kultur ændringer der skal til for generelt at skabe en organisation med høj trivsel og lavt sygefravær.

Vi tilbyder sparring på hvordan I som organisation kan arbejde med at få en mere robust organisation. Hvad er det I som ledelse skal have øje for, agere på – og hvordan, samt viden om stress, for at fremme trivsel og mindske stress. Som en del af et sådant forløb byder vi ind med en blanding af coaching, viden, vejledning og værktøjer.

Udgangspunktet for alt hvad vi laver, er hele tiden med afsæt i nyeste forskning på området.

Individniveau

Fokus er her hvordan den enkelte person tackler pres. På samme måde byder vi her ind med de 4 elementer coaching, viden, vejledning og værktøjer. Emnerne kan både være af privat og arbejdsmæssig karakter.

Fokus er i første omgang af afdække stressorer og få styr på stressresponsen. Derefter arbejdes der med mind set samt hvordan man undgår at ende samme sted en anden gang.

Vi bruger blandt andet CopeStress konceptet, med videnskabelig evidens for bedste metode, udviklet af bla. læge Bo Netterstrøm og erhvervspsykolog Pernille Rasmussen. Både kognitive og meta kognitive metoder inddrages ligeledes i det omfang det er relevant.

 

Anne Mette Kragh Knudsen

Anne Mette Kragh Knudsen

Ledelses- & Stress Coach

Anne Mette har læst psykologi på Århus Universitet og dette præger også hendes tilgang til opgaverne. Hun tager udgangspunkt i hvad man forskningsmæssigt ved, der er evidens for. Hendes fokus er, at tale stress ned på et niveau, hvor det bliver håndterbart. Noget vi kan gøre noget ved! ”Oplysning og handlemuligheder er vejen frem” siger hun.

Anne Mette Kragh Knudsen har som coach for stressramte ved JobIgen har en haft mere en 1.000 stress-ramte borgere i forløb. 

Send Anne Mette en mail på am@egnite.dk

Michael Kragh Knudsen

Michael Kragh Knudsen

Coach, kostvejleder & fysisk træner

Min baggrund som fysisk træner, kostvejleder og coach giver dig mere end god træning.
Har du gentagne gange måtte genstarte din træning, er der god grund til at tage en indledende samtale med mig.
Det at træne regelmæssigt, handler om mere end selve træningen. Det handler i høj grad om glæde, drive, energi og formål.
Lad mig hjælpe dig derhen hvor det er træning er en skøn og naturlig del af dit liv.

Send Michael en mail på mk@egnite.dk

Vi vil så gerne høre fra dig

KONTAKT OS

MAIL

Vi vil så gerne høre fra dig, og svare på dine spørgsmål - så send os bare en mail

mk@egnite.dk

TELEFON

Har du spørgsmål eller bare interesseret i at høre mere, så ring gerne til os

+45 26 23 79 05

KONTOR

Skal vi mødes ?
Så er du velkommen til en kop kaffe og en snak på vores kontor

Lundvej 58, 8800 Viborg